Certyfikaty

Materiały kamienne produkowane w Kopalni Józefka objęte są certyfikowanym systemem oceny właściwości użytkowych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Właściwości użytkowe produkowanych wyrobów zgodnie z wymogami norm:  PN-EN 12620, PN-EN 13242, PN-EN 13043 potwierdzają certyfikaty zakładowej kontroli produkcji.