O firmie

Misją spółki jest optymalne gospodarowanie złożem dolomitu,
z szacunkiem dla ludzi i natury.

 

Kopalnia Józefka znajduje się w gminie Górno, należącej do powiatu kieleckiego w województwie świętokrzyskim. Gmina położona jest 15 km w kierunku wschodnim od Kielc.
Bogate tradycje górnicze kopalni sięgają lat 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to w 1982 roku zostały wyprodukowane pierwsze tony materiałów kamiennych. Przewidziana na tamte czasy roczna produkcja wynosić miała 70 tyś. ton.

Złoże dolomitu i wapieni dewońskich eksploatowane jest w sposób odkrywkowy, systemem ścianowym, w wyrobisku stokowo-wgłębnych, na 5 poziomach eksploatacyjnych przy użyciu materiałów wybuchowych. Podstawową metodą jest strzelanie ładunkami w otworach długich pionowych, natomiast jako pomocnicze-strzelanie otworami krótkimi pionowymi.

Kopalnia Józefka Sp. z o.o. została powołana w maju 2013r. w wyniku wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych w Kielcach. Wysoka jakość oferowanych kruszyw oraz rzetelność w realizowaniu przyjętych zleceń pozwoliła nam być partnerem dla czołowych firm działających na rynku infrastruktury drogowej tj. Strabag, Budimex, Dragados, Skanska czy Warbud. W latach 2015-2019 Kopalnia Józefka realizowała dostawy kruszyw na niżej wymienione budowy:

  • Droga krajowa S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia-granica województwa mazowieckiego (Dragados S.A. lata 2015-2016)
  • Droga ekspresowa S17 Garwolin – Kurków na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurków Zachód” – dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy (Energopol-Szczecin S.A. lata 2016-2017)
  • Budowa Zachodniej Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 (Dragados S.A. lata 2016-2018)
  • Droga ekspresowa S7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku-Kamiennej (Budimex S.A. lata 2018-2019)
  • DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce-granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic miejscowości Suków i Daleszyce (Budimex S.A. lata 2018-2019)
  • Droga S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska (Warbud S.A. lata 2018-2019)

 

W ostatnich latach roczne wydobycie i sprzedaż kruszyw w naszej kopalni wynosi kilkaset tysięcy ton.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszego zakładu.