Wykorzystanie wzornictwa do wzrostu konkurencyjności Kopalni Józefka sp. z o.o.

Wykorzystanie wzornictwa do wzrostu konkurencyjności Kopalni Józefka sp. z o.o.

Kopalnia Józefka sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: ” Wykorzystanie wzornictwa do wzrostu konkurencyjności Kopalni Józefka sp. z o.o.”

Celem głównym projektu jest rozwój i dywersyfikacja oferty firmy Kopalnia Józefka sp. z o.o. w oparciu o przeprowadzony audyt wzorniczy i opracowanie strategii wzorniczej. Projekt ma na celu poprawę obecnej sytuacji, tj, rozszerzenie i uatrakcyjnienie obecnej oferty produktowej poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz usprawnienie dotychczasowej organizacji pracy w zakresie marketingu, komunikacji i dystrybucji, a także pozyskanie nowych rynków zbytu. Poprzez wprowadzenie nowych produktów, nowego designu obecnie stosowanych opakowań oraz uruchomienie nowych kanałów dystrybucji, projekt będzie miał na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży, a co za tym idzie, maksymalizację zysków firmy.

Wartość projektu: 109 470.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 75 650.00 PLN