Godziny pracy kopalni

Godziny pracy kopalni

Biuro kopalni czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Materiały kamienne wydajemy w godzinach 6.00-22.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty 6.00-14.00.
Zapraszamy do kontaktu:
Dział handlowy – 781 811 131 lub 661 610 415
Waga samochodowa – 781 811 170