Godziny pracy kopalni

Godziny pracy kopalni

  • od poniedziałku do piątku
    w godz. 6.00-22.00
  • w soboty
    w godz. 6.00-14.00
  • kontakt z wagą samochodową:
    tel. 781-811-170