Godziny pracy kopalni

Godziny pracy kopalni

Biuro kopalni czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Materiały kamienne wydajemy w godzinach 6.00-22.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty 6.00-14.00.
Zapraszamy do kontaktu:
Dział handlowy – 781 811 131 lub 661 610 415
Waga samochodowa – 781 811 170
REGULAMIN SPRZEDAŻY

REGULAMIN SPRZEDAŻY

W Kopalni Józefka obowiązuje regulamin sprzedaży kruszyw. 

Regulamin określa szczegółowe zasady sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie Kopalni,
a w szczególności:
1. Zasady dokonywania zamówień przez Kupującego oraz przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Zasady dostawy lub odbioru towarów, w tym zachowania zasad BHP.
3. Zasady rozliczeń między Stronami, w tym zasad reklamacji.
4. Procedurę reklamacji oraz odpowiedzialności Kopalni.
5. Wpływ siły wyższej na realizację umowy.
6. Ochrona danych osobowych Stron.

Regulamin sprzedaży (pobierz)

Nasze realizacje

Nasze realizacje

  • Droga ekspresowa S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) (Warbud S.A. lata 2019-2021)
  • Droga ekspresowa S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska (Warbud S.A. lata 2018-2020)
  • Droga ekspresowa S7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku Kamiennej (Budimex S.A. lata 2018-2019)
  • DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce-granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic miejscowości Suków i Daleszyce (Budimex S.A. lata 2018-2019)
  • Budowa Zachodniej Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 (Dragados S.A. lata 2016-2018)
  • Droga ekspresowa S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” – dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy (Energopol-Szczecin S.A. lata 2016-2017)
  • Droga krajowa S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia-granica województwa mazowieckiego (Dragados S.A. lata 2015-2016)

 

 

Godziny pracy kopalni!

Godziny pracy kopalni!

Biuro kopalni czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Materiały kamienne wydajemy w godzinach 6.00-22.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty 6.00-14.00.
Zapraszamy do kontaktu:
Dział handlowy – 781 811 131 lub 661 610 415
Waga samochodowa – 781 811 170